Wat is NLP?

Neuro Linguistisch Programmeren is voortgekomen uit een gedragswetenschappelijk onderzoek van Richard Bandler en John Grinder in de jaren 70.

Zij onderzochten het proces van communicatie en verandering en ontdekten dat dit proces gebaseerd is op taal, neuropsychologie en cybernetica en gaven aan deze nieuwe methodiek de naam: Neuro Linguistisch Programmeren, kortweg NLP.

NLP gaat er vanuit dat de mens in staat is om echt te genieten van het leven. Als de mens dit niet meer kan, is hem onderweg iets overkomen waardoor hij dat heeft afgeleerd. NLP, als veranderings model, leert ons aan de slag te gaan met onze vijf zintuigen, onze gedachten en gevoelens, en levert de gereedschappen die de volgorde en intentie waarop we ervaringen uit ons geheugen ophalen of ervaren, kunnen veranderen.

Het resultaat daarvan is dat we structureel anders tegen dingen gaan aankijken, anders gaan luisteren en communiceren. Daardoor gaan we ons ook anders voelen en gedragen. Het gaat bij NLP niet om de inhoud van het geheugen, maar om de werking ervan en hoe de ervaringen in het leven tot nu toe, de kwaliteit van het bestaan vandaag beinvloeden. En hoe je daar zelf verandering in kan brengen.

Door de vele baanbrekende onderzoeken die sinds de ontdekking van de NLP in de jaren 70 zijn gedaan is het Neurolinquistisch Programmeren in zijn derde fase beland, ook wel 3th generation NLP genoemd, waarbij de psychofysiek (de relatie tussen bepaalde lichaamsbewegingen en het op gang brengen van specifieke mentale processen) een belangrijke plaats inneemt.

Voor wie is NLP bedoeld?

NLP is voor mensen die op een of andere manier (iets) willen veranderen, verbeteren. Veranderen kan wenselijk zijn op het persoonlijke en/of professionele vlak. Dat kan betrekking hebben op iets wat je vaak doet en voortaan wilt laten of anders voelen. Of iets wat je al heel lang wilt, maar waar je tot nu toe de kracht niet voor kunt vinden. Mensen die NLP in hun leven hebben geintegreerd, ervaren een groter vermogen in het:

- orde op zaken stellen.

- gemakkelijk opbouwen van een sfeer van vertrouwen en betrokkenheid.

- doelgericht met anderen omgaan en werken, resultaten boeken in situaties waar gedrag en motivatie belangrijke factoren zijn.

- inwinnen van nauwkeurige informatie door gebruik te maken van bepaalde taalpatronen.

- observeren van non-verbaal gedrag en inzicht krijgen hoe iemand denkt en hoe die ander de boodschap verwerkt.

- ontdekken van innerlijke vermogens bij zichzelf en bij anderen.

- aanwenden van deze inzichten en vaardigheden om duidelijk, rustig en daadkrachtig dingen voor elkaar te krijgen.

- sneller en beter oplossen van innerlijke conflicten in zichzelf en van conflicten die tussen mensen spelen.

- leven in plaats van overleven.

Verder biedt NLP hulp bij o.a. machtsconflicten, angsten, overmatig perfectionisme, fobieen, beheersingsdrang, traumas, ouder-kind-relaties, zelfbeperking, enz. Beroepshalve biedt NLP een nieuwe soort competentie, vooral waar:

- gedrag en motivatie een bepalende rol spelen (leiding geven)

- kennisoverdracht centraal staat (presentatie, onderwijs)

- conflictsituaties gehanteerd worden

- de kunst verstaan dient te worden om mensen duurzaam te laten samenwerken, met behoud van hun eigen identiteit.

----------------------------------------------------------------------------------------------

De 10 vooronderstellingen van NLP:

- De betekenis van je communicatie is de reactie die je krijgt, onafhankelijk van je bedoeling.

- Falen bestaat niet, er is alleen feedback.

- Mensen beschikken over die bronnen die nodig zijn om hun doelen te realiseren.

- Achter elk gedrag schuilt een positieve intentie.

- Kracht is het vermogen om gewenste resultaten te bereiken.

- Mensen maken de beste keuzes die voor hen ter beschikking staan op dat moment.

- De kaart is niet het gebied.

- Er is altijd een andere keuze.

- Er zijn geen problemen, alleen kansen waarvan je kunt leren.

- Lichaam en geest vormen een eenheid.

 

Marianne Williamson

Zelfbeeld
We vragen onszelf af of we er recht op hebben
getalenteerd, briljant, geweldig en beroemd te zijn.
Maar vraag je liever af of je het recht hebt dat niet te zijn!
Je bent een kind van god.

De wereld is er niet mee gediend, als je jezelf klein houdt.
Er is niets verlichts aan jezelf te beperken
opdat anderen zich niet onzeker gaan voelen in je nabijheid.

Wij zijn geboren om gods glorie die in ons woont
manifest te maken.
Deze woont niet slechts in enkelen van ons.
Zij woont in iedereen.

En als we ons eigen licht laten schijnen
geven we onbewust toestemming aan anderen dat ook te doen.
Wanneer wij bevrijd zijn van onze angst
zal onze aanwezigheid automatisch anderen bevrijden.